Bantaba

Bantaba : Observatorio temático : Contenidos : Desarrollo sostenible

Munduko Ingurumenerako eta Garapenerako Batzordeak (1988) garapen jasangarria honako era honetan definitzen du: gaurko belaunaldien beharrizanak asetzen dituena, etorkizuneko belaunaldien horretarako ahalmena arriskuan jarri gabe.
Hala ere, bete beharreko premien definizioa nahasia da, eta "jasangarritasuna"ren kontzeptua bera eztabaidagarria.
Horrela, Bob Sutcliffen proposamenarekin bat egiten dugu, bi helburu desiragarriren arteko uztartzea, hau da garapen jasangarria eta giza garapenaren artekoa, iradokitzen duenean. Honek guztiak birbanaketa dakarrela argi utzita, giza garapenaren kasuan gaur egun baztertuta dagoen biztanleriarekiko, eta jasangarritasunarenean etorkizuneko belaunaldiekiko.